خانه
بایگانی
تماس با من


دوسشون دارم
کلام خدا
دیوان حافظ
دکترشریعتی
صمد بهرنگی


LOGO

حرفهای تنهایی منحرفهای تنهايی من

هنر و ادبیات
مثنوی های مولوی
موسیقی آذری
شعرای معاصر
استاد فرشچیان


خانه دوست کجاست

خبرچین
درویش
آشفته بازار
کلبه صداقت
دنیای دخترک
لینکستان
سرزمین غم


آخرین نوشته ها
وبلاگها و سایتهای ایرانی

ليست وبلاگهای به روز شده

Goftegoo top 50


تعداد بازدید کننده

پشتیبان شبکه
 


Wednesday, October 01, 2008

ناگهان چه زود دیر می شود

به قول حاجی :

همه اش تموم شد خداحافظ

دلم روضه وداع می خواد با صدای حاجی تو حیاط مسجد ارگ

همه اش تموم شد

دلم شنیدن این شعر می خواد دوباره تو همون حیاط با همون صدا

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است

مهمانی شد به پایان دیدم نگارم رفته است

باگل این باغ تازه انس پیدا کرده بودم

مست گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است

خدا هوا خیلی سرده ولی چشمها گرم

این قرارمون نبود؟

خدایی بود؟

عید مبارک التماس دعا


Sunday, September 14, 2008

تنها بهانه به روز شدن بعد از مدتها
کاش میشد غیر از سکوت کاری انجام داد
اما افسوس
همشهری جوان توقیف شد
چرا؟
شاید به همان دلیل شرق جامعه
نشاط ایران جوان ما
شاید مانند هفت نیستان
نه برای همان
همشهری جوان بودن


Saturday, December 29, 2007هر شب فرزندي خلق مي كنم فرزندي
در سحر گاه فرزندي را سقط ميكنم فرزندي!
صبحگاهان سرگيجه اي دارم گفتني
در روز مرگي صبح تا شب فراموشم ميشود سردردم
فراموشم ميشود فرزندانم فراموشم ميشود خودم
آه دود آرام بخش سيگار لايت به يادم بيار
اولين كدام بود ؟ آخرين كدام يكي؟ به ياد آر؟
ز شيرين حالي ما ز شيرين بختي ما زشيرين كامي ما
ما را به ياد آر!
سه شنبه 4/10/86 ساعت 22:30 تهران منزل پدري


Monday, November 26, 2007

از آتش عشق هر كه افروخته نيست
با او سرسوزني دلم دوخته نيست
گرسوخته دل نه اي زما دور كه ما
آتش به دلي زنيم كو سوخته نيست


Friday, October 12, 2007

تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است
مهمانی شد به پایان دیدم نگارم رفته است
باگل این باغ تازه انس پیدا کرده بودم
مست گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است


#FFFFFF

صفحه اصلي :: آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?